Kolon Kanseri

Tüm kanserlerin % 15 idir. 

Genetik faktörler etkilidir ve  ailesinde kolon kanseri olan kişilerde daha genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 

Hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı etten zengin diyet riski artırmaktadır. 

Genellikle polip üzerinde gelişir ve bir polipte kanser gelişmesi için ortalama 10 yıllık bir süreç gerekir. 1 cm den küçük poliplerde kansere dönüşüm %5 iken, 1 cm den büyük poliplerde bu oran % 25-30 dur. 

Ülseratif kolitlilerde tutulum ne kadar yaygın ise kanser gelişme riski de o kadar yüksektir  30 yıl için bu oran tam kolon tutulumlu olgularda % 25 dir.Crohn hastalığı olanlar da da kolon kanseri riski normal popülasyona göre 5-10 kat fazladır.

% 30 makattan itibaren ilk 20 cm de

% 50 makattan sonra ilk 30 cm de

% 70 makattan sonra ilk 60 cm de gelişir.  

Bazen herhangi bir nedenle yapılan tetkik sırasında kansızlık veya demir eksikliği tespit edilmesi ya da gaitada gizli kan testinin pozitif olması üzerine yapılan kolonoskopi ile teşhis konur. 

Bazen kansızlığa bağlı olarak halsizlik nedeniyle gelen hastalarda kansızlığın sebebi araştırırken teşhis edilir. 

Hastalar bazen makattan kan gelmesi şikayeti ile gelirler. Hemoroidi olan kişiler makattan olan kanamayı hemoroide bağlamamalıdır çünkü hemoroidle beraber aynı kişide kolon kanseri de olabilir. 

Bazı hastalar ise son birkaç ay içinde büyük tuvalet alışkanlığında kabızlık ya da ishal şeklinde bir değişim olduğunu ifade ederek  ya da  ise dışkılama sonrasında sanki tekrar tuvalete gitme hissi olması şikayetiyle yani tenesmusla hekime gelirler. 

Hastaların az bir kısmı ise tümörün karın zarına yayılması ile oluşan karın şişkinliği ile ya da tümörün barsağı tıkaması nedeniyle bulantı kusma gaz ve gaita çıkaramama yani ileus dediğimiz barsak tıkanması ile gelirler. 

Birincil tanı yöntemi her zaman için kolonoskopidir ve 40 yaşından sonra herkes hiç şikayeti olmasa bile 5 senede bir mutlaka kolonoskopi yaptırarak poliplerin veya kanserin erken dönemde teşhis edilmesini sağlamalıdır. 

Tedavinin esası cerrahidir ve cerrahi sonrasında 1. yılda ve sonraki her üç yılda bir tekrar kolonoskopi yaptırarak hem nüks olup olmadığını hem de yeni bir polip gelişip gelişmediğini ya da başka bir barsak kısmında gelişebilecek kanserin tanısını sağlamalıdır.