Endoskopi Nedir?

Genel olarak içi boş organların bir kamera vasıtasıyla incelenmesine endoskopi denir ancak endoskopi terimi toplumumuzda daha çok mide endoskopisi olarak algılanmaktadır. Mide endoskopisine gastroskopi, barsak endoskopisine ise kolonoskopi denmektedir. Ortopedinin alanındaki  eklem endoskopisi yani  artroskopi de bir endoskopi çeşididir. 

Endoskopi ve kolonoskopide mide ve barsaklar kamera ile izlenmektedir ve tecrübeli hekimler tarafından yapılması şartıyla hastalıkların atlanma ihtimali yoktur. Endoskopi ve kolonoskopi  bu organların hastalıklarında en kesin teşhis yöntemleri olup   reflü, gastrit, ülser, polip, kanser gibi birçok hastalığın teşhisinin yanı sıra bu organlardan gerekli görüldüğünde biyopsi alınmasına imkan sağlamaktadır.Bu organlardan alınan biyopsi sırasında, işlem ister hasta uyanıkken yapılsın isterse uyutularak yapılsın, kesinlikle ağrı hissedilmemektedir.Her endoskopik işlemde biyopsi alınmasına gerek yoktur ve hekimler ancak gerekli gördüklerinde mikroskopik tanının sağlanması için biyopsi almaktadırlar. 

Öte yandan endoskopi sadece teşhis yöntemi değildir ve aynı zamanda mide kanamalarının tedavisinde, yemek borusundaki varislerin tedavisinde, yemek borusu darlıklarının tedavisinde, poliplerin çıkartılması gibi yöntemlerde tedavi amaçlı da kullanılabilmektedir.

Endoskopi(gastroskopi)ye nasıl hazırlanılır?

İşlemin en önemli şartı işlemden önceki 12 saat boyunca bir şey yiyip içmemektir.12 saat öncesinden itibaren hastalar katı ve sıvı alımını kesmelidir. İşlem sabahında hastanın rutin olarak kullandığı ilaçları kullanmaması önerilir.

Astımlı hastaların işlemden önce inhaler kullanıyorlarsa bunu kullanmaları gerekir.Ayrıca  işlemden önce astım hastası olduklarını hekime hatırlatmalarında fayda vardır.

İnsülin kullanan hastalara endoskopik işlemler daha erken saatlerde yapılmaktadır bu nedenle hastalar insülini yapmadan gelmelidir.

Kan sulandıran ilaçların da işlemden üç gün önceden itibaren kesilmesi uygun olacaktır.